Disability and technology

Publications

Niewykorzystany kapitał. Pomoc międzynarodowa a początki rehabilitacji zawodowej w Polsce po II wojnie światowej, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Vol. 66, No. 1 (2021): 25-54. DOI: 10.4467/0023589XKHNT.21.002.13386 [MORE]

Penicylina i protezy. Pomoc UNRRA w odbudowie polskiego przemysłu medycznego po II wojnie światowej, „Kultura Współczesna: teoria, interpretacje, krytyka” No. 3 (2018): 118–130. DOI: 10.26112/kw.2018.102.10  [MORE]