Poland: patent pending

Publications

Walka z hałasem ulicznym w międzywojennej Warszawie. Moda czy konieczność?, „Teksty Drugie” No. 2 (2020): 324-344.

Hot commodity: Designing, Making and Selling electric irons in post-war Poland, “ICON: Journal of the International Committee for the History of Technology” Vol. 24 (2018/2019): 150–184.

Inventing independence. Negotiating the industrial property law for future Poland at the end of the First World War, “International Journal of Legal Studies” No. 1 (2018): 319–336.

Nieznany obraz rzeczywistości okupacyjnej : kwestia uprawy roślin kauczukodajnych we wspomnieniach więźniarek Auschwitz, rolników i dzieci, „Kultura Współczesna : teoria, interpretacje, krytyka” No. 2 (2017): 66–81.

Prace na przygotowaniem ustaw patentowych w okresie Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1917–1918, „Analecta: studia i materiały z dziejów nauki” Vol. 26, No. 2 (2017): 37–53.

Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych (Contribution of Polish-American inventors), Warszawa: Aspra-JR, 2013. 346 pp.

Prasa polonijna wobec osiągnięć wynalazczych rodaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, Vol. 37, No. 3 (2011): 67-80.

Conference papers

Historia sporu o prawo do wynalazków dokonanych przez Polaków w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej, a paper at the conference „Polska myśl techniczna w II wojnie światowej w 70 rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie”. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa, May 2015.