Environmental history of the Pripet Marshes

Project description

The research is supported by the the National Science Centre (grant no. 2015/19/B/HS3/03553) entitled ‘Druga Holandia’ czy naturalna forteca? Kwestia osuszenia Polesia w II Rzeczpospolitej [read more]

Book

Sławomir Łotysz, Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku, Kraków: Universitas 2022 [in Polish]

Other publications

‘Bajecznie egzotyczne Polesie’? Reportaż z krainy tęsknych pieśni Maksymiliana Emmera w perspektywie ekokrytycznej, “Kwartalnik Filmowy”, Vol. 118 (2022), pp. 113–125. DOI: 10.36744/kf.1103

‘Nowa Holandia’ na Polesiu, “Mówią Wieki”, No. 7 (2021), pp. 77-80 [PDF]

Pomiędzy Lwą a Stwigą. Stanisław Kulczyński i jego projekt utworzenia poleskiego parku natury z 1932 roku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, Vol. 65 No. 2 (2020) pp. 29-48. DOI: 10.4467/0023589XKHNT.20.011.11992

Władysław Szafer i Józef Próchnik w debacie o przyszłości poleskiej przyrody, „Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki” No. 1 (2019), pp. 189-211. [PDF]

‘Gdyby zamiast Rosji było morze…’ Techniczne i polityczne problemy odwodnienia Polesia w II Rzeczypospolitej Polskiej In Leszek Zasztowt and Jan Szumski (eds.), ‘Rok 1918. Odrodzona Polska i sowiecka Rosja w nowej Europie’, T. 1, Warszawa 2019, ISBN 9788375459937, pp. 435-450.

Transeuropejska droga wodna przez Polesie a kwestia jego osuszenia w II Rzeczpospolitej, ‘Kwartalnik Historii Nauki i Techniki’, Vol. 63 No. 1 (2018), pp. 7-37. DOI: 10.4467/0023589XKHNT.18.001.9454

Postęp kontra natura na marginesie dyskusji o planowanym osuszeniu Polesia w II Rzeczypospolitej In ‘Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Sztuka jako inspiracja do działań’, M. Milecka (ed.), Lublin 2017, ISBN 978-83-944071-6-2, pp. 123-131.

Conference papers

Nature and power in interwar Poland, a paper at the 10th Biennial conference of the European Society for Environmental History (ESEH): ‘Boundaries in/of Environmental History’, Tallinn, Estonia, August 2019.

He-Chaluc means Pioneer: The question of Jewish agricultural colonization in Pripet Marshes, a paper at the ICOHTEC Annual Meeting ‘Technology and Power’, Katowice, Poland, July 2019.

Not even a foot of swamp. Jewish agricultural settlement and the planned amelioration of the Pinsk Marshes in interwar Poland, a paper at the Agricultural History Society Annual Meeting, Washington DC, USA, June 2019.

Struggle for the swamp. Ethnic problems of the Pripet Marshes in the Second Polish Republic, a paper at the Association for the Study of Nationalities World Convention, New York City, USA, May 2019.

Harnessing nature and bodies. Swamps, health, and biopolitics in interwar Poland, a paper at the conference ‘Sites of Health: A Symposium on the Medical Humanities’, Shanghai, China, April 2019.

‘Gdyby zamiast Rosji było morze…’ Techniczne i polityczne problemy odwodnienia Polesia w II Rzeczypospolitej Polskiej, a paper at the Konferencja Komisji Historyków Polski i Rosji, Warsaw, September 2018.

Engineering for social order? Ethnic and societal aspects of planned draining of the Polesie Marshes in interwar Poland, a paper at the VIII Tensions of Europe Conference: Borders and Technology, Athens, Greece, September 2017.

Hydro or social engineering? The question of draining the Polesie Marshes in interwar Poland, a paper at the SHOT Annual Meeting, Philadelphia, USA, October 2017.

Postęp kontra natura. Na marginesie dyskusji o planowanym osuszeniu Polesia w II Rzeczpospolitej, a paper at the IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Spale pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – sztuka jako inspiracja do działań, Spała, September 2016.

Melioracja Polesia w II RP. Nieudany plan ożywienia gospodarczego Wschodnich Kresów, a paper at the X Wrocławskie Spotkania z Historia Gospodarczą: Kresy Wschodnie – Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, Stronie Śląskie May 2015.