Fabryka z darów

Fabryka z darów. Penicylina za żelazną kurtyną 1945-1954
Autor: Sławomir Łotysz
Wydawca: Warszawa: Aspra JR 2020
ISBN: 978-83-8209-008-6
Ilość stron: 253

Fabryka z darów to historia bodaj najbardziej ambitnego programu pomocowego, jaki UNRRA zaoferowała europejskim krajom zdewastowanym przez II wojnę światową. Kilka z nich, m.in. Czechosłowacja, Polska i Jugosławia otrzymały po jednej kompletnie wyposażonej wytwórni nowego, „cudownego leku” – penicyliny. Dostawy aparatury opóźniały się i zanim ukończono montaż, podarowane fabryki były już przestarzałe. Z powodu pogarszających się relacji międzynarodowych, próby zamówienia nowszego sprzętu przez kraje zza żelaznej kurtyny spełzły na niczym. Interwencja Światowej Organizacji Zdrowia też nie przyniosła skutku, a Polska i inne kraje socjalistyczne opuściły w proteście jej szeregi. Książka opowiada tę historię z perspektywy zarówno darczyńców, czyli organizacji międzynarodowych i wspierających je państw, jak i obdarowanych, czyli rządów i społeczeństw krajów objętych pomocą. Oddaje także głos pośrednikom: międzynarodowym ekspertom oraz współpracującym z nimi lokalnym specjalistom. Połączenie tych trzech perspektyw, nieczęsto spotykane w historiografii, ma znaczenie nie tylko dla wierniejszego odtworzenia i pełniejszego zrozumienia wydarzeń sprzed ponad siedemdziesięciu lat. Jest również szansą na lepsze poznanie mechanizmów, które i dzisiaj mają wpływ na realizację międzynarodowej pomocy, szczególnie, gdy zakłada ona transfer za-awansowanej wiedzy medycznej, naukowej i technicznej.

Spis treści: PDF

recenzje

Iwona Arabas, Sławomir Łotysz. Fabryka z darów: Penicylina za żelazną kurtyną 1945-1954. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020. 249 pp. ISBN: 978-83-8209-008-6. DOI: 10.2478/host-2022-0009

gdzie kupić?

Książkę można zamówić bezpośrednio na stronie Wydawcy: http://www.aspra.pl/


jak cytować?

Sławomir Łotysz, Fabryka z darów. Penicylina za żelazną kurtyną 1945-1954, Warszawa: Aspra JR 2020


Książka powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2014/13/B/HS3/0495 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki [czytaj więcej].