Pińskie Błota

Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku
Autor: Sławomir Łotysz
Wydawca: Kraków: Universitas 2022
ISBN: 978-83-242-3958-0 (II wyd.), 978-83-242-3867-5, 978-83-242-3794-4
ISBN e-book: 978-83-242-6646-3
Ilość stron: 572

PL / ENG


O Polesiu na ogół pisano tak, jakby niczym nie różniło się od innych krain. A przecież wszystko tam wyglądało inaczej – siano zbierano, stojąc po kolana w błocie, na pińskim targu handlowano wprost z łodzi, a centralna część Polesia na kilka miesięcy w roku zamieniała się w śródlądowe morze. Sławomir Łotysz podjął próbę przepisania międzywojennej historii tej krainy, za punkt wyjścia przyjmując wszechobecne tam mokradła. Plany ich osuszenia były w tym okresie, jak dowodzi, głównym elementem polityki państwa wobec ziem wschodnich, bowiem dopiero odwodnienie Polesia otwierało drogę do jego kolonizacji.

Spis treści: PDF


Nagroda

Fot. Anna Dydek

Książka otrzymała Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii „Dzieło Krajowe”  za rok 2022, przyznawaną przez Studium Europy Wschodniej UW. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 25 marca w Sali Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskim. Laudację wygłosiła profesor Anna Engelking z Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Z werdyktu Jury: Laureat Nagrody zdołał przygotować znakomite dzieło, pierwszą monografię tego zagadnienia i tego obszaru, pisaną z perspektywy multidyscyplinarnej obejmującej różnorodne dyscypliny naukowe: od socjologii i postkolonialnych teorii politologii po biologię i ekologię, co daje czytelnikowi obszerny zasób wiedzy oraz może stanowić punkt wyjścia i pewien wzór do dalszych badań.


Z recenzji wydawniczych

“Choć jest to książka naukowa, została napisana żywym i bogatym eseistycznym językiem, dzięki czemu wciąga czytelnika już od pierwszej strony i do ostatniej stanowi pasjonującą lekturę”.
dr hab. Anna Engelking, prof. PAN

“Książka Pińskie błota jest pierwszą monografią z dziejów II RP pisaną świadomie z perspektywy środowiskowej, pokazującą ekologiczny wymiar kluczowych debat o tym etapie polskiej historii”.
dr hab. Adam Izdebski


Recencje

Recenzja na portalu Nasha Niva (w języku białoruskim i rosyjskim). Jej autorem jest Alaksandr Bieły (Аляксандр Белы), opozycyjny białoruski historyk.


Opinie Czytelników

Opinie Czytelników są dla mnie bardzo ważne, dlatego wdzięczny jestem wszystkim, którzy po lekturze Pińskich Błot zechcieli podzielić się swoimi wrażeniami: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/5021124/pinskie-blota-natura-wiedza-i-polityka-na-polskim-polesiu-do-1945-roku#

“Echa Polesia. Kwartalnik Polaków na Polesiu”:
https://polesie.org/11305/pinskie-blota-natura-wiedza-i-polityka-na-polskim-polesiu-do-1945-roku-kolejna-nowa-ksiazka-o-polesiu/


Prezentacje

Publiczne prezentacje książki na targach książki, konferencjach, seminariach i audycjach radiowych [czytaj więcej].


gdzie kupić?

Książkę można zamówić bezpośrednio na stronie Wydawcy:

https://www.universitas.com.pl/produkt/4192/Pinskie-blota-Natura-wiedza-i-polityka-na-polskim-Polesiu-do-1945-roku-

lub w księgarniach online, jak na przykład:

https://bonito.pl/produkt/pinskie-blota-natura-wiedza-i-polityka-na-polskim-polesiu-do-1945-ro-2


Jak cytować?

Sławomir Łotysz, Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku, Kraków: Universitas 2022.


Książka powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2015/19/B/HS3/03553 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki [czytaj więcej].