Fabryka z darów

Penicylina za żelazną kurtyną, 1945-1954
Autor: Sławomir Łotysz
Wydawca: Warszawa: Aspra JR 2020
ISBN: 978-83-8209-008-6
Ilość stron: 253

PL / ENG


Fabryka z darów to historia bodaj najbardziej ambitnego programu pomocowego, jaki UNRRA zaoferowała europejskim krajom zdewastowanym przez II wojnę światową. Kilka z nich, m.in. Czechosłowacja, Polska i Jugosławia otrzymały po jednej kompletnie wyposażonej wytwórni nowego, „cudownego leku” – penicyliny. Dostawy aparatury opóźniały się i zanim ukończono montaż, podarowane fabryki były już przestarzałe. Z powodu pogarszających się relacji międzynarodowych, próby zamówienia nowszego sprzętu przez kraje zza żelaznej kurtyny spełzły na niczym. Interwencja Światowej Organizacji Zdrowia też nie przyniosła skutku, a Polska i inne kraje socjalistyczne opuściły w proteście jej szeregi. Książka opowiada tę historię z perspektywy zarówno darczyńców, czyli organizacji międzynarodowych i wspierających je państw, jak i obdarowanych, czyli rządów i społeczeństw krajów objętych pomocą. Oddaje także głos pośrednikom: międzynarodowym ekspertom oraz współpracującym z nimi lokalnym specjalistom. Połączenie tych trzech perspektyw, nieczęsto spotykane w historiografii, ma znaczenie nie tylko dla wierniejszego odtworzenia i pełniejszego zrozumienia wydarzeń sprzed ponad siedemdziesięciu lat. Jest również szansą na lepsze poznanie mechanizmów, które i dzisiaj mają wpływ na realizację międzynarodowej pomocy, szczególnie, gdy zakłada ona transfer za-awansowanej wiedzy medycznej, naukowej i technicznej.
Spis treści: PDF

Z Recenzji wydawniczych

“…pracę należy ocenić wysoko. Ma ona charakter pionierski, pod pewnymi względami nowatorski. Na podkreślenie zasługuje niezwykle staranna, wszechstronna kwerenda archiwalna, znakomita orientacja w literaturze przedmiotu, a także umiejętność analizy w sposób kompetentny, a przy tym komunikatywny. Bez wątpienia książka stanie się ważnym punktem odniesienia dla ogółu badaczy zajmujących się historią powojenną, nie tylko dla badaczy dziejów techniki czy medycyny.”
dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. PAN, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

recenzje

Arabas, Iwona. “Book Review: Sławomir Łotysz. Fabryka z darów: Penicylina za żelazną kurtyną 1945-1954. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020. 249 pp. ISBN: 978-83-8209-008-6” HoST – Journal of History of Science and Technology, vol.16, no.1, 2022, pp.136-138.  DOI: 10.2478/host-2022-0009

PREZENTACJE

Publiczne prezentacje książki na seminariach [czytaj więcej].


gdzie kupić?

Książkę można zamówić w wielu księgarniach internetowych, m.in. tutaj: https://bonito.pl/produkt/fabryka-z-darow lub bezpośrednio na stronie Wydawcy: http://www.aspra.pl/


jak cytować?

Sławomir Łotysz, Fabryka z darów. Penicylina za żelazną kurtyną 1945-1954, Warszawa: Aspra JR 2020.


Książka powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2014/13/B/HS3/0495 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki [czytaj więcej].