dyżur w IHN

Dyżury w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie odbywają się zasadniczo w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 12:00-15:00. W razie konieczności wyjazdu na kwerendę lub konferencję związaną z realizacją projektu badawczego, termin zostanie przełożony na inny dzień z zachowaniem zasady przynajmniej jednego dyżuru w miesiącu.

Aktualne daty dyżurów oraz ewentualne informacje o zmianach:

5 października, 10:00-13:00
27 września, 12:00-15:00
26 sierpnia, 10:00-13:00
25 sierpnia, 12:00-15:00
1 lipca, 10:00-13:00
30 czerwca, 12:00-15:00

Dyżury w Krakowie/online odbywają się w pozostałe czwartki każdego miesiąca w godzinach 10:00-13:00 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub e-mailowym.