Poland: patent pending

Project description

Studying the history of inventions and inventors in Poland has been a never ending project, at different times funded by University of Zielona Góra and Dutch Foundation for the History of Technology, but most of the time self-funded.

Book

Sławomir Łotysz, Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Aspra 2013

Other Publications

Walka z hałasem ulicznym w międzywojennej Warszawie. Moda czy konieczność?, „Teksty Drugie” No. 2 (2020): 324-344.  DOI: 10.18318/td.2020.2.20

Hot commodity: Designing, Making and Selling electric irons in post-war Poland, “ICON: Journal of the International Committee for the History of Technology” Vol. 24 (2018/2019): 150–184. [full text at JSTOR]

Inventing independence. Negotiating the industrial property law for future Poland at the end of the First World War, “International Journal of Legal Studies” No. 1 (2018): 319–336. DOI: 10.5604/01.3001.0012.2182

Nieznany obraz rzeczywistości okupacyjnej : kwestia uprawy roślin kauczukodajnych we wspomnieniach więźniarek Auschwitz, rolników i dzieci, „Kultura Współczesna : teoria, interpretacje, krytyka” No. 2 (2017): 66–81. DOI: 10.26112/kw.2017.95.06

Prace na przygotowaniem ustaw patentowych w okresie Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1917–1918, „Analecta: studia i materiały z dziejów nauki” Vol. 26, No. 2 (2017): 37–53. [abstract]

Historia sporu o prawo do wynalazków dokonanych przez Polaków w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej In Jan Tarczyński (ed.), ‘Polska myśl techniczna w II wojnie światowej w 70. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie,’ Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2015, ISBN 978-83-63050-28-3, s. 27-52. [full text]

Prasa polonijna wobec osiągnięć wynalazczych rodaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, Vol. 37, No. 3 (2011): 67-80. [full text]

Conference papers

Historia sporu o prawo do wynalazków dokonanych przez Polaków w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej, a paper at the conference „Polska myśl techniczna w II wojnie światowej w 70 rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie”. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa, May 2015.